Το σπήλαιο

 03 Ιουν 2019
Πριν από λίγα χρόνια,  ανοίγοντας έναν αγροτικό  δρόμο από την Αβορτόβρυση προς το ∆ιάσελο, η μπουλντόζα ξέσκαψε ένα μικρό σπήλαιο λίγο πάνω από το δρόμο. 
Τα ενδιαφέροντα σημεία αυτού του σπηλαίου είναι:
πρώτον, έχει σταλακτίτες και σταλαγμίτες και δεύτερον, παρόλο  που το μήκος του δεν ξεπερνάει τα 10 μ., υπάρχει στη μια του άκρη μια τρύπα, όπου με τά βίας χωράει άνθρωπος. Κανείς  δεν έχει προχωρήσει παραπέρα.  Κάποιοι  πέταξαν πέτρες και λένε ότι δεν άκουσαν τίποτα. Μέσα στη σπηλιά  υπάρχουν νυχτερίδες, τα γίδια όμως, όπως λένε, δεν μπαίνουν,  ίσως επεδή δεν υπάρχει  άνοιγμα στην άλλη άκρη και δεν σχηματίζεται ρεύμα αέρος. ∆εν γνωρίζουμε αν πρόκειται για κάτι αξιόλογο, η οπή όμως στην άκρη αφήνει την πιθανότητα αυτή ανοιχτή. Το χρώμα  της γαλαζόπετρας στα τοιχώματα υποδηλώνει ότι στην κοιλότητα υπήρχε κάποιο θειούχο χαλκούχο μετάλλευμα, ενώ οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες δε ίχνουν ότι περνούσε  νερό. Το μετάλλευμα αυτό σχηματίζει μαζί με το νερό θειικό οξύ, το οποίο πιθανόν να κατέφαγε το ανθρακικό  πέτρωμα και να σχημάτισε τη σπηλιά.

Πάνω εικόνα: Θέα προς το αριστερό τμήμα του σπηλαίου.
Κάτω εικόνα: Θέα προς τη μεριά με την ανεξερεύνητη οπή.


Πηγή: Από το βιβλίο του Παρασκευά Μπακαρέζου Εν Κροκυλείω Δωρίδος [2008]