Το Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο) Κροκυλείου

 02 Ιαν 2019
Εκτός από Δημοτικό Σχολείο, το Κροκύλειο διέθετε και Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο). Το Σχολαρχείο είναι ένας παλιότερος τύπος σχολείου που κάλυπτε τις δύο τελευταίες τάξεις του σημερινού δημοτικού και την πρώτη τάξη του σημερινού γυμνασίου.
Το κτίριο που βρισκόταν στην πλατεία του χωριού, στη θέση του σημερινού δημοτικού ξενώνα, κτίστηκε το 1915 με χρήματα που πρόσφεραν οι Κροκυλιώτες που δούλευαν στα μεταλλεία του  Λαυρίου [ΤΟ ΚΡΟΚΥΛΙΟ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΥΦΑΝΤΗΣ (1988)]. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, έως το 1920 περίπου, φαίνεται να στεγάζει στο ισόγειο και τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου [Εν Κροκυλείω Δωρίδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ (2008)]. Τα αρχεία του Γενικού Έλεγχου του Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου) στο Κροκύλειο, καλύπτουν την περίοδο 1903 μέχρι το 1929 [ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΟ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2003) σελ. 28] που έγινε η μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στο κτίριο συνέχισε να λειτουργεί το νεοϊδρυθέν ημιγυμνάσιο μέχρι το 1933. Στη συνέχεια το οικοδόμημα φαίνεται να χρησιμοποιείται για άλλους κοινωνικούς σκοπούς.
Στο σχολείο αυτό, γράφει ο Δ.Κ. Υφαντής (εφημ. Το ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ, Ιαν.-Φεβ.1984), φοιτούσαν "...κάπου 150 μαθητές απ' όλη την ορεινή Δωρίδα κι από κάμποσα χωριά της Ποτιδάνειας και της Ναυπακτίας που, μαζί με κείνα που πήγαιναν στο Δημοτικό, ξεπέρναγαν τα 200, (έδιναν) στο Κροκύλειο μεγάλη κίνηση και ζωντάνια ... Θυμάμαι καθηγητές στο Ελληνικό Σχολείο, τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους, τον Παπασωτηρίου, τον Σταθάκο, τον Ταμπάκη, τον Καλλίεργο, κι άλλους κατοπινούς, τον Αραβοσιτά, τον Λουκόπουλο, τον Γραββάνη, τον Ξανάλατο".
Το κτίριο κατεδαφίστηκε περί το 1980  για να χτιστεί το κοινοτικό ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού.

Γάμος στη πλατεία του χωριού, με φόντο το σχολαρχείο 1955


Στην πλατεία, αριστερά διακρίνεται η πόρτα του σχολαρχείου

Οι φωτογραφίες προέρχονται από την ιστοσελίδα του Παρασκευά Μπακαρέζου www.krokilion.gr/