Χορός Γαμπρών και Νυμφών

 20 Ιουλ 2016
Ήταν κάπου στα μέσα της δεκαετίες του '70, όταν εντελώς τυχαία, μία μεγάλη παρέα γαμπρών και νυφών του Κροκυλείου συγκεντρώθηκαν στο καφενείο του Γ. Παγώνη. Απέναντι στο καφενείο της Λέττας οι Κροκυλιώτες σύντροφοί τους ξεκίνησαν τα πειράγματα, φωνάζοντάς τους "μαζώματα". Κάπως έτσι πάνω στην πλάκα, τα "μαζώματα" αποφασίσαν να δημιουργήσουν τον Όμιλο Γαμβρών και Νυφών Κροκυλείου "Ο Άγιος Σώστης" και να συντάξουν ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό καταστατικό.

Έκτοτε ο Άγιος Σώστης, έχει στο ενεργητικό τους  περισσότερα από 40 χρόνια "δράσης" (από το 1976) και έχει καθιερώσει την 16η Αυγούστου κάθε έτους ως ημέρα διεξαγωγής του ετήσιου χορού Γαμβρών και Νυφών Κροκυλείου στην πλατεία. Με τη λαχειοφόρο που έχει καθιερώσει, συγκεντρώνονται κάποια χρήματα που βοηθούν στην πραγματοποίηση κοινοφελών έργων στο χωριό.
Αξίζει να αναφερθεί πως Πρόεδρος και ψυχή του Συλλόγου υπήρξε για πολλές δεκαετίες ο Στέλιος Καλαρίδης. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Στο Κροκύλειο την 29η Φεβρουαρίου του δίσεκτου έτους 1976, την αποφράδα ημέρα της εβδομάδας Τρίτην και την ώρα που κοιμούνται οι πεθερές, ενώπιον του Υπολιμενάρχη Αρτοτίνης και Γενικού Επιθεωρητού Κατακώλου - παρισταμένων εν προκειμένω ως μαρτύρων - ενεφανίσθησαν τα υπογραφόμενα ιδρυτικά μέλη και εδήλωσαν ότι συνιστούν Σωματείο υπό τας κατωτέρα ειδικοτέρας συμφωνίας και τους εν τω παρόντι διαλαμβανόμενους όρους:

Άρθρον 1ον
Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται το χωρίον Κροκύλειο, ή άλλως Παλαιοκάτουνο και Γραφεία αυτού ο χώρος παραπλεύρως του Σκατορέματος, ένθα και θα υφίσταται το Κέντρο της Διευθύνσεως.

Άρθρον 2ον
Σκοπός του Σωματείου είναι η μεταξύ των μελών αλληλεγγύη και παρηγοριά δια της τελέσεως πολιτιστικών και συναφών άλλων συναφών εκδηλώσεων.

Άρθρον 3ον
Η επωνυμία και ο ειδικός τίτλος του δια του παρόντος συνιστώμενου Σωματείου είναι: ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΜΠΡΩΝ ΚΑΙ ΝΥΜΦΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ" βοήθειά μας...

Άρθρον 4ον
Μέλη του Σωματείου καθίστανται οι νομίμως εγγραφόμενοι και πάντες οι ευρισκόμενοι ταμειακώς εντάξει. Εις τα νεογραφόμενα μέλη – των οποίων η πενθερά δε βρίσκεται στη ζωή, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο λόγω αθέμιτου συναγωνισμού.

Άρθρον 5ον
Η διάρκεια του Σωματείου θα είναι ανάλογος με τη Ψυχική και σωματική κατάσταση των κοινή τη μοίρα γαμπρών του Σοδομικού χωρίου.

Άρθρον 6ον
Πόροι του Σωματείου είναι το Δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές των μελών και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα λόγω αντικαταστατικής συμπεριφοράς.
Επίσης εισφέρονται τα παντοειδή λάφυρα οικιακού εξοπλισμού που εξεσφενδονίζονται από συζύγους και πεθερές.

Άρθρον 7ον
Για την αντιμετώπιση βιαίων συμβάντων (ξυλοδαρμών, αμυχών κ.λ.π.) επιβάλλεται η ύπαρξη Φαρμακευτικού κυτίου, περιέχοντος τουλάχιστον τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης, ήτοι μολυβόνερο, αιθέρα, ιώδιο, γάζες και τσιρότο.

Άρθρον 8ον
Απαγορεύεται οι προς τα συζύγους υποσχέσεις Σεξουαλικής αγωγής προς κατευνασμό των παθών.  Σε περίπτωση εντάσεως επιτρέπεται η χρήση ηρεμιστικών.

Άρθρον 9ον
Όλοι οι γαμπροί – με την ευγενή συμπαράσταση των νυφών του χωριού – υποχρεούνται να προσφέρουν τη προσωπική τους εργασία και δραστηριότητα – άνευ ιδιαιτέρας τινός αμοιβής – για την ευόδωση και πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου. Επίσης, οφείλουν να είναι παρόντες σε κάθε προσκλητήριο, διότι σε περίπτωση τριών αδικαιολογήτων απουσιών, θα τους παίρνει ο Διάολος τον Πατέρα.

Άρθρον 10ον
Το Σωματείο διοικείται και εκπροσωπείται υπό 4μελούς Συμβουλίου, αποτελουμένου εκ του Προέδρου, Αντοπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενεργεί την κατά το άρθρο 9 του Εμπορικού Νόμου απογραφή, η οποία δέον να περιλαμβάνει άπαντα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού του Σωματείου, υπογραφόμενη αποκλειστικά από όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους. Κάθε άλλη υπογραφή είναι απλώς ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ και δε δεσμεύει το Νομικό Πρόσωπο.

Άρθρον 11ον
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιων πάσης Δημόσιας Αρχής, ιδιωτικών επιχειρήσεων, Τραπεζών κ.λ.π.

Άρθρον 12ον
Τη Πειθαρχική Επιτροπή αποτελούν: ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας του Σωματείου, στη δικαιοδοσία της οποίας είναι ο καταλογισμός των προστίμων ανάλογα με το παράπτωμα των παρεκτρεπομένων.
Τα ούτως επιβαλλόμενα πρόστιμα είναι αμάχητα και καταβάλλονται αδιαμαρτύρητα από τους παραβάτες πάσης αταξίας και πάσης μαλακίας.

Άρθρον 13ον
Οι μέρες σωματικής ανατάσεως θα προσμετρώνται στο ενεργητικό των μελών και σε κάθε 50 γκολ θα χορηγείται τιμητική πλακέτα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίζουν βεβαιώσεις από συζύγους ή πεθερές.

Άρθρον 14ον
Κατά τη διάρκεια της ημέρας πρέπει τα μέλη του Σωματείου να ξεκουράζονται για να μπορούν να απολαμβάνουν το βραδινό τους ύπνο. Κάθε δουλειά είναι προσπάθεια που πρέπει να αποφεύγεται. Εάν αισθανθεί ο οιοσδήποτε διάθεση για εργασία, να ξαπλώσει αμέσως και να περιμένει να του περάσει. Κανείς δεν πέθανε από υπερβολική ανάπαυση.

Άρθρον 15ον
Σε περίπτωση απώλειας του ημίσεως του αριθμού των μελών, η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασιστεί η διάλυση του Σωματείου.

***

Τα ανωτέρω συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν  οι συμβαλλόμενοι και εις πίστωσιν τούτων συνετάγη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν και βεβαιωθέν υπογράφεται υπό των ιδρυτικών μελών ως έπεται.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Μεντένης
Στέλιος Καλαρίδης
Σταύρος Πολίτης
Τάκης Καρακατσάνης