Ανακοινώσεις,Ημερολόγιο
Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ξενώνα Κροκυλείου
11/02/2020
Ημ/νια Εκδήλωσης: 17/02/2020
Ανακοινώθηκε από τον Δήμο η επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ξενώνα του χωριού μας. Η νέα δημοπρασία που θα είναι πάλι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, θα λάβει χώρα την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Ευπάλιο. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφορά (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ) ορίστηκε το ποσό των 285,00€ (είναι το ποσό που κατέβαλε και ο τελευταίος εκμισθωτής). Ο Σύλλογος εύχεται αυή τη φορά η διαδικασία να είναι επιτυχής και εποφελής τόσο για τον επιχειρματία που θα δραστηριοποιηθεί στο χωριό μας όσο και για το ίδιο χωριό.