Κοινωνικά
Οικονομική ενίσχυση δύο φοιτητών από το Ίδρυμα Μακρυκώστα
17/09/2018
Οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500€ χορήγησε το Ίδρυμα Μακρυκώστα, σε δύο φοιτητές καταγόμενους από το Κροκύλειο για τις μεταπτυχιακές σπουδές που κάνουν στο εσωτερικό. Τους φακέλους των φοιτητών συγκέντρωσε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, τριμελής επιτροπή του Συλλόγου Κροκυλιωτών "Ο Μακρυγιάννης" η οποία συνέταξε το παρακάτω πρακτικό το οποίο και διαβίβασε στο Ίδρυμα:

Στη Λεωφόρο Καρέα 106, σήμερα, 1-08-2018 και ώρα 18.00, συνήλθαν τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής του Συλλόγου Κροκυλιωτών που συστάθηκε, κατόπιν επιθυμία του Ιδρύματος Μακρυκώστα, προκειμένου να εισηγηθεί την χορήγηση χωρίς διαγωνισμό, σε σπουδαστές καταγόμενους από το Κροκύλειο οικονομικής βοήθειας, ύψους 1.500€ έκαστη, η οποία θα αφορά αποκλειστικά μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών.  
Παρόντες ήταν και τα 3 μέλη της Επιτροπής που εξέτασαν δύο υποβληθείσες (2) αιτήσεις υποτροφίας, από τους κάτωθι υποψηφίους:
•    Δημήτρης Ζωγράφος του Παναγιώτη
•    Παναγιώτα – Γαρυφαλλιά Καρκαβίτσα
Αφού εξετάσθηκαν λεπτομερώς οι φάκελοι ενός εκάστου, η Επιτροπή εισηγείται την χορήγηση βοηθήματος και στους δύο σπουδαστές, ύψους 1.500€ έκαστη, διότι υπέβαλαν τα δικαιολογητικά της σχετικής ανακοίνωσης και καλύπτουν τις απαιτήσεις που τέθηκαν σε αυτήν.
Σημειώνεται πως και οι δύο σπουδαστές, λόγω σπουδών στο εσωτερικό, δεν μπορούν να λάβουν υποτροφία από το Ίδρυμα Τσώρη.

Η Επιτροπή
Γραββάνης Βαγγέλης, Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα,Γραβάνης Κώστας

Ο Σύλλογος ευχαριστεί εκ μέρους και των φοιτητών τους κ. Ντίνο και Γιώργο Μακρυκώστα που υποστήριξαν την πρόταση του Συλλόγου και χορήγησαν το ποσό των 3.000€ για το σκοπό αυτό, καθώς και τα μέλη της επιτροπής.
Τέλος εύχεται στους δύο φοιτητές καλή πρόοδο!