Ειδήσεις
Συγχρηματοδότηση σε πράξεις πολιτισμού διεκδικεί ο Σύλλογος
04/03/2019
Την συγχρηματοδήτηση  προτάσεων από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορούν τον πολιτισμό, διεκδικεί άμεσα αλλά και έμεσα ο Σύλλογος Κροκυλιωτών "Ο Μακρυγιάννης".

Iστορικές και λαογραφικές μαρτυρίες για τη Δωρίδα του 1821 του Γιάννη Ηλιόπουλου
 
Πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Έκδοση ερευνητικής - καταγραφής του Γιάννη Ηλιόπουλου, με ιστορικές και λαογραφικές μαρτυρίες για τη Δωρίδα του 1821», κατέθεσε τον Δεκέμβριο που μας πέρασε ο Σύλλογος Κροκυλιωτών Ο Μακρυγιάννης, στην Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 (Υποδράση 19.2.4.5).

Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην έκδοση μίας ερευνητικής καταγραφής του Δωριέα Δημοδιδασκάλου Γιάννη Ηλιόπουλου, που αποτυπώνει την κατάσταση στη Δωρίδα την περίοδο της Επανάστασης και αναδεικνύει την προσφορά του λαού της πρώην Επαρχίας και σημερινού Δήμου Δωρίδας στον αγώνα του 1821. Τα κείμενα της εργασίας, συμπληρώνονται τέλος με την παράθεση των πηγών, και βιβλιογραφίας.

Η συγγραφή του βιβλίου έχει ολοκληρωθεί και προτείνεται η έκδοσή του σε 500 αντίγραφα τα οποία θα διενεμηθούν δωρεάν σε Συλλόγους και φορείς της Δωρίδας και η μέγιστη προβλεπόμενη δαπάνη είναι 9.372,40€ με ΦΠΑ. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 20% και θα καλυφθεί με συνδρομή του Συλλόγου Ζωριανιτών αλλά και δωρεές ιδιωτών που θα γίνουν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Ο Συγγραφέας του βιβλίου κ. Γιάννης Ηλιόπουλος είναι ένας  πολύ σημαντικός λαογράφος της Δωρίδας (μέλος της Εταιρίας Φωκικών Μελετών και της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών), που έχει κάνει σημαντικές λαογραφικές εκδόσεις για την περιοχή μας αλλά και με έργα τα οποία έχουν βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.

Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, κατ’ αρχήν επειδή αποτελεί βασικό ιστορικό τόπο της Δωρίδας ως γεννέτειρα του Μακρυγιάννη και του Αθανασίου Λιδωρίκη αλλά και τόπος που έζησε, παντρεύτηκε και πέθανε η Μαρία η Πενταγιώτισσα, πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην συγκεκριμένη έρευνα. Επισημαίνεται πως τόσο ο Σύλλογος όσο και το Κροκύλειο έχουν στενούς δεσμούς με τον συγγραφέα, ο οποίος τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και το Ημιγυμνάσιο στο Κροκύλειο. Η μητέρα του συγγραφέα υπηρέτησε στο σχολείο Κροκυλείου (1930-1947) και σκοτώθηκε κατά την διάρκεια του εμφύλιου πολέμου μαζί με την αδερφή του συγγραφέα. Για τα γεγονότα της περιόδου εκείνης, ο συγγραφέας έχει γράψει το βιβλίο «Η δασκάλα Ουρανία – Η ζωή και η προσφορά μιας Ελληνίδας δασκάλας».
 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ

Επίσης στο πλαίσιο του ίδιου Μέτρου 19 , το Δίκτυο Δελφών κατέθεσε πρόταση στην Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ , για την ενίσχυση των εκδηλώσεων ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΕΙΑ που γίνονται στο Κροκύλειο, προκειμένου ο θεσμός να καθιερωθεί ως ετήσιο φεστιβαλ πολιτισμού για την Ορεινή Δωρίδα (Υποδράση 19.2.4.5). Η πρόταση, ύψους 16.180,40€ με ΦΠΑ, περιλαμβάνει την κάλυψη συγκεκριμένων εξόδων για την επόμενη τριετία ώστε να διασωθεί ο χαρακτήρας του παλαιότερου φεστιβάλ της Φωκίδας, να προβληθεί η περιοχή και να ενισχυεί η επισκεψιμότητά της. Ο σχεδιασμός που διαμορφώθηκε από κοινού με τον Σύλλογό μας, προβλέπει την κορύφωση των εκδηλώσεων στο 2021 που αποτελεί την επέτειο των 200 χρόνων της επανάστασης.  Φορέας υλοποίησης της πρότασης που συγχρηματοδοτείται στο 100%, θα είναι το Δίκτυο Δελφών με Κύριο του Έργου τον Σύλλογο Κροκυλιωτών. .

 Η πρόταση αυτή έρχετε ως συνέχεια της αρμονικής συνεργασίας που έχει το Δίκτυο Δελφών με τον Σύλλογο Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης». Θυμίζουμε πως το καλοκαίρι του 2018 η συνεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση δύο σημαντικών εκδηλώσεων στο Κροκύλειο (μίας συναυλία και μίας θεατρική παράστασης) από το νεοσύστατο φεστιβάλ Δελφών.

Αξιολόγηση προτάσεων

Σημειώνουμε πως η υποβολή πρότασης δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση. Η Αναπτυξιακή Φωκική θα αξιολόγησει όλες τις προτάσεις που έχουν καταθέσει διάφοροι φορείς και αφορούν την όλη Φωκίδα και θα επιλεχθούν αυτές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Οι κατατεθιμένες προτάσεις μάλιστα υπερκαλύπτουν κατά πολύ τα διαθέσιμα κονδύλια. Συγκεκριμένα:

Στην υποδράση 19.2.4.4. που αφορούσε στήριξη για ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων υποβλήθηκαν 6 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 101.208,98€, έναντι προκηρυχθήσας Δ.Δ 30.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 337,36%).

Στην υποδράση 19.2.4.5 που αφορούσε στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/ συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κ.λπ) υποβλήθηκαν 7 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 327.959,86€, έναντι προκηρυχθήσας Δ.Δ 90.000,00€ (υπερκάλυψη κατά 364,40%).
 
Θυμίζουμε πως ο Σύλλογός Κροκυλιωτών είχε καταφέρει σε προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο (Leader+ 2000-20006) να γίνει δικαιούχος προγράμματος, ανακαινίζοντας με επιτυχία τότε το καταφύγιο της Παναγίας.