Ειδήσεις
Αλλαγή στην εκλογή διοίκησης για το Ίδρυμα Αν. Τσώρη
28/04/2020
Μία σημαντική αλλαγή που αφορά την εκλογή του τρίτου μέλους του ΔΣ του Ιδρύματος Υποτροφιών Αναστασίου Τσώρη εγκρίθηκε με το ΦΕΚ B 820 - 12.03.2020. Βάση του αρχικού καταστατικού του Ιδρύματος, τρίτο μέλος του ΔΣ  και Πρόεδρός του (από την ίδρυσή του), υπήρξε ο Πενταγιώτης δικηγόρος Ξενοφώντας Τσώρης, ο οποίος απεβίωσε το 2015. Η απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης στο καταστατικό για την αντικατάστασή του, οδήγησε τα δύο άλλα μέλη του Ιδρύματος κ. Στέλιο Τσιώρη, ταμία του Ιδρύματος και προέδρου του Συλλόγου Πενταγιωτών και κ. Γραββάνη Βαγγέλη, Γραμματέα του Ιδρύματος και προέδρου του Συλλόγου Κροκυλιωτών, να ζητήσουν δικαστική απόφαση από το Πρωτοδικείο για διαταγή προσωρινής διοίκησης. Έτσι, το Μονομελές Προτωδικείο Αθηνών, όρισε αντικαταστάτη του θανόντος Προέδρου τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου Πενταγιωτών, κ. Δημήτρη Καραστάθη (απόφαση 1126/2016), ο οποίος στη συνέχεια εκλέχθηκε και πρόεδρος του Ιδρύματος.
Με την νομιμοποίηση του νέου ΔΣ, το Ίδρυμα επαναδραστηριοποιήθηκε παράλληλα όμως φρόντισε για την τροποίηση του καταστατικού προκειμένου να μην υπάρξουν στο μέλλον παρόμοια προβλήματα δυσλειτουργίας. Η τροποποίηση άλλαξε το άρθρο 4 που αφορά τη διοίκηση του Ιδρύματος και συγκεκριμένα τις παραγράφους 1 και 2 που διαμορφώνονται ως εξής:

1.    Το Ίδρυμα διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τους κάθε φορά Προέδρους των σωματείων που εδρεύουν στην Αθήνα, με τις επωνυμίες «Σύλλογος Κροκυλιωτών Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» και «Σύλλογος Πενταγιωτών», καθώς και ένα πρόσωπο που είναι μέλος ενός εκ των δύο σωματείων και που προτείνεται από τους δύο προέδρους.
Η θητεία του τρίτου αυτού μέλους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 5 ετών, ενώ μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση των δύο Προέδρων. Η θητεία του Δημήτρη Καραστάθη, μέλους του Συλλόγου Πενταγιωτών, που ορίσθηκε με προσωρινή δικαστική διαταγή σε αντικατάσταση του Ξεν. Τσώρη, ορίζεται μέχρι τέλους του 2020. Εάν δεν υπάρχει πρόσωπο κοινής αποδοχής από τους δύο Προέδρους για την θέση του τρίτου μέλους, τότε η θέση καταλαμβάνεται από τον Αντιπρόεδρο του έτερου σωματείου από το οποίο προέρχεται το αντικατασταθέν μέλος.
2.    Σε περίπτωση, που θα διαλυθούν ή θα αδρανήσουν οι παραπάνω Σύλλογοι, τις θέσεις των Προέδρων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος, λαμβάνουν αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων Κροκυλείου και Πενταγιών. Την δε θέση του τρίτου μέλους, την καταλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος, που προέρχεται από τα χωριά Κροκύλειο και Πενταγιού ή εάν δεν υπάρχει, της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων.

Με την ανωτέρω τροποποίηση τρίτο μέλος του Ιδρύματος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε μέλος των δύο Συλλόγων προταθεί από τους δύο προέδρους, γεγονός που διευκολύνει την διαδικασία αντικατάστασης. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως το Ίδρυμα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ξανά τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία των Προέδρων κ. Στέλιου Τσιώρη από πλευράς Πενταγιού και των κ. Παρασκευά Μπακαρέζου, κ. Κώστα Μπούτσικου και κ. Βαγγέλη Γραββάνη από πλευράς Κροκυλείου και έχει να επιδείξει πολύ αξιόλογο έργο. Συνολικά από το 2013 έως σήμερα έχουν χορηγηθεί 28 υποτροφίες (για τρέχοντα αλλά και παλαιότερα ακαδημαϊκά έτη), ύψους 4.080€ που οφελήθηκαν φοιτητές προερχόμενοι κυρίως από την Δωρίδα αλλά και τα δύο χωριά. Επίσης δύο ακόμα υποτροφίες της τελευταίας προκύρηξης, βρίσκονται για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να χορηγηθούν πολύ σύντομα.