Ειδήσεις
Νέος αγροτικός γιατρός στο χωριό
18/07/2020
Ένας νέος ιατρός, άνευ ακόμα ειδικότητας αναλαμβάνει τη θέση του αγροτικού ιατρού στο χωριό μας. Ονομάζεται Δέδες Νικόλαος και αυτή τη στιγμή κάνει την θητεία του στο στρατό. Η τοποθέτηση στο ΠΙ Κροκυλείου έγινε με σκετικό ΦΕΚ.
Ο δρ. Νικόλαος Δέδες ενημέρωσε σχετικά το Σύλλογο για την τοποθέτησή του και ζήτησε πληροφορίες για το ιατρείο.
Η ανάληψη των καθηκόντων του θα γίνει πιθανώς εντός του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου.

Από πλευράς Συλλόγου του ευχόμαστε καλή διαμονή.