Ανακοινώσεις,Ημερολόγιο
Πρόσκληση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές από το Ίδρυμα Μακρυκώστα
04/05/2022
Ημ/νια Εκδήλωσης: 03/06/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα, αποφάσισε να χορηγήσει, χωρίς διαγωνισμό, σε τρεις φοιτητές Ανωτάτων Σχολών του Εσωτερικού, μέλη του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης, οικονομική ενίσχυση, ύψους 1.500€ έκαστη, η οποία θα αφορά αποκλειστικά προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών.

Η χορήγηση της οικονομικής αυτής βοήθειας, θα γίνει αποκλειστικά με απόφαση του Ιδρύματος Οικογενείας Μακρυκώστα, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα συγκεντρώσει και θα αποστείλει ο Σύλλογος Κροκυλιωτών Ο Μακρυγιάννης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους μέχρι τις 3 Ιουνίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση krokilio.gr@gmail.com του Συλλόγου με σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το συνημμένο οδηγό του Ιδρύματος. Στη συνέχεια για την καταβολή της ενίσχυσης οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Πληροφορίες στον Πρόεδρο κ. Γραββάνη Βαγγέλη τηλ.6977305956.

***

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο κ. Ντίνος Μακρυκώστας, επισκεπτόμενος το περσινό καλοκαίρι την Ελλάδα, παρευρέθηκε και στην Γενική Συνέλεση του Συλλόγου μας, όπου διαπίστωσε αφενός μεν την πολύ μικρή συμμετοχή, αφετέρου την συρρίκνωση των εσόδων μας από τις ετήσιες υποχρεωτικές συνδρομές των μελών.  Η μικρή συτή συμμετοχή επαναλήφθηκε δυστυχώς και στην Γενική Συνέλευση του 2022. Έτσι θέλησε να πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές στις οικονομικές ενισχύσεις που θα λάβουν οι φοιτητές ώστε αυτές να συνδεθούν περισσότερο με τον εθελοντισμό και με τον Σύλλογο, θέλοντας να αποφευχθεί το φαινόμενο να λάβει π.χ. βοήθεια φοιτητής που μπορεί μεν να κατάγεται από το Κροκύλειο αλλά να μην επισκευθεί το χωριό, ή να μην γνωρίζει τον Σύλλογο κλπ.

Έτσι από εφέτος δεν αρκεί μόνο η καταγωγή από το Κροκύλειο αλλά προστίθεται η προϋπόθεση ο αιτών να έχει εγγραφεί στο Σύλλογο και να είναι ταμειακά εντάξει κατά την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει εξοφλήσει τουλάχιστον τις συνδρομές του για τα έτη 2021 και 2022 που είναι και τα ακαδημαϊκά έτη για τα οποία αιτείται την οικονομική βοήθεια.  Θυμίζουμε πως η συνδρομή μέλους είναι 10€/ έτος και η συνδρομή της ιστοσελίδας (που αφορά όλη την οικογένεια) 20€/έτος. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι για να είναι ταμειακά εντάξει θα πρέπει είτε να έχουν εξοφλήσει αυτές τις υποχρεώσεις (σύνολο για 2έτη x 30€ = 60€) είτε να τις εξοφλήσουν κατά προτίμηση με κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου στην ALPHA BANK (IBAN: GR 84 0140 1400 1400 0200 2010 224), αναγράφοντας ονοματεπώνυμο και το έτος ή τα έτη που αφορά η συνδρομή.

Επιπλέον μία ακόμη νέα παράμετρος που στο εξής θα αρχίσει να αξιολογείται είναι η συμμετοχή των υποψηφίων και οικογενειών τους στις εκδηλώσεις και στις δράσεις γενικά του Συλλόγου.  Για το λόγο αυτό εφέτος δεν ζητείται το αυτοβιογραφικό σημείωμα, ενώ αναβαθμίζεται η αξιολόγηση της έκθεσης σχετικά με το Κροκύλειο που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι. Κάποιες μάλιστα από τις εκθέσεις αυτές θα έχουμε την τύχη να τις διαβάσουμε και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.krokilio.gr. Ενθαρρύνονται επίσης όλοι οι υποψήφιοι (όπως και οι μελλοντικοί), μαζί με τις οικογένειές τους να συμμετέχουν με όποιο τρόπο μπορούν είτε με φυσική παρουσία στις εκδηλώσεις, στις Γενικές Συνελεύσεις κλπ του Συλλόγου είτε και απομακρυσμένα, συμμετέχοντας π.χ. στα κοινωνικά δίκτυα ή ενημερώνοντας το Σύλλογο για κάποιο κοινωνικό γεγονός κλπ. Στόχος είναι ο θεσμός της οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών να συμβάλει διαχρονικά ώστε:

 • η νεολαία του χωριού, μαθητές και φοιτητές, μαζί φυσικά με τις οικογένειές τους να ενδιαφερθούν περισσότερο για το Κροκύλειο και να συμμετέχουν στα κοινά
 • να δημιουργηθεί μία πολλά υποσχόμενη νεολαία που θα νοιάζεται για το Σύλλογο και θα νοιώθει αναπόσπαστο τμήμα του
 • να εμπεδωθεί τέλος το γεγονός σε όλους μας, ότι ως μέλη του Συλλόγου δεν έχουμε μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις
Από πλευρά Συλλόγου, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε μία ακόμη φορά την οικογένεια Μακρυκώστα όχι μόνο για την πολύτιμη φυσικά οικονομική ενίσχυση, αλλά και για το πηγαίο ενδιαφέρον που δείχνουν για το χωριό και το Σύλλογο μας.Αθήνα, 4 Μαΐου 2022


***
 
Macricostas Family Foundation Inc
ΟΔΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021-22
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Σκοπός:
Η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε παιδιά με καταγωγή από το Κροκύλειο και ενεργά μέλη του Συλλόγου που παρακολουθούν αναγνωρισμένα κρατικά Πανεπιστήμια του εσωτερικού ως προπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης.

Επιλεξιμότητα:
(1) Αιτούντες
 α) Πρέπει να έχουν καταγωγή από την πρώην κοινότητα Κροκυλείου, το σημερινό αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα του Κροκυλείου Φωκίδας του Δήμου Δωρίδας (η καταγωγή μπορεί να είναι από τον έναν ή και τους δύο γονείς)
β) Να έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης και να έχουν εκπληρώσει σε αυτόν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 
(2) Προσόντα
 α) Η φοίτηση να γίνεται σε ανωτάτη κρατική σχολή του εσωτερικού (π.χ. ΑΕΙ, Πολυτεχνείο, Ιατρική)
 β) Η φοίτηση να είναι εντός της διάρκειας σπουδών της σχολής
 γ) Τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα του παρελθόντος και του παρόντος θα χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια. Πρωτοετείς φοιτητές θα βεβαιώνουν τα αποτελέσματα (μόρια) των πανελλαδικών εξετάσεων με τα οποία εισήχθησαν στην  τριτοβάθμια εκπαίδευση και το γεγονός της εγγραφής τους ή της φοίτησης στη σχολή. Φοιτητές μεγαλύτερων ετών  θα προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας τους.
 δ) Η αναγκαιόπτητα της οικονομικής ενίσχυσης σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του
 ε) Η διαμονή του φοιτητή στην πόλη που σπουδάζει, εφόσον αυτή απέχει από την περιοχή διαμονής της οικογενείας του
 ζ) Η συμμετοχή του αιτούντα και της οικογένειάς του στις εκδηλώσεις και τις δράσεις του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης και εν γένει στα κοινά του Κροκυλείου

Γενικές Απαιτήσεις:
•    Θα τηρηθεί η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή θα ανακοινωθεί από τον Σύλλογο Κροκυλιωτών Ο Μακρυγιάννης.
•    Τα επίσημα έγγραφα των αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών επιδόσεων ή / και βαθμών και των βαθμολογιών πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας (ή απόδειξη ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα).
•    Οι ελλιπείς αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη

Υποβλητέα:
Αίτηση στην οποία να αναγράφεται η πόλη και η σχολή, ο κλάδος σπουδών και το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμεί να σπουδάσει ή σπουδάζει ο ενδιαφερόμενος με συνημμένα:
α) Έγγραφα τεκμηρίωσης της καταγωγής από το Κροκύλειο (ενδείκνυται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του υποψηφίου ή εάν απαιτείται των γονέων του και των κατ’ ευθείαν γραμμή ανιόντων τους για την τεκμηρίωση της καταγωγής).
β) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας, της σχολής στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, ή βεβαίωση εγγραφής για τους πρωτοετείς.
γ) Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για την Οικονομική Κατάσταση των Γονέων ή Κηδεμόνων καθώς και τη δική του εφόσον υπάρχει, μαζί με την δήλωση στοιχείων ακινήτων
δ) Μία έκθεση μέγιστης έκτασης δύο σελίδων Α4 (ή έως 800 λέξεις) με ελεύθερο θέμα που θα σχετίζεται με το Κροκύλειο. Ενδεικτικά θέματα στα οποία η έκθεση μπορεί να αναφέρεται είναι:
 • η συμβολή του υποψηφίου ή της οικογένειάς του σε δράσεις ή πρωτοβουλίες του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης, με σκοπό όχι την προβολή προσώπων αλλά της αξίας της προσφοράς και του εθελοντισμού
 • θέματα λαογραφικά ή ιστορικά που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο, ή η καταγραφή κάποιας ενδιαφέρουσας διήγησης από παλαιότερες γενιές (γονείς, παππούδες, γιαγιάδες κλπ)
 • προσωπικά βιώματα και ιστορίες που σχετίζονται με το χωριό (π.χ. καλοκαιρινές διακοπές, γιορτές, πανηγύρια κλπ)
 • συγκριτικά πλεονεκτήματα που κατά τη γνώμη του υποψηφίου διαθέτει το Κροκύλειο ώστε να δημιουργήσει ανάπτυξιακές προοπτικές
Η έκθεση πέραν των δύο σελίδων, δύναται να έχει και παράρτημα με συνοδευτικό υλικό (π.χ. παλιές ή νέες φωτογραφίες, οικογενειακά κειμήλια ή άλλα ντοκουμέντα που υποστηρίζουν την έκθεση). Η έκθεση που μπορεί να έχει και την μορφή άρθρου, αφιερώματος ή χρονογραφήματος κλπ θα υποβληθεί σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή (κατά προτήμιση αρχείο Ms Word, μορφή *.docx)
ε) Αποδεικτικό εξόφλησης (ή κατάθεσης σε τράπεζα) των συνδρομών μέλους του Συλλόγου και της ιστοσελίδας του για τα έτη 2021 και 2022.
στ) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας φοιτητή (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή κάποιος λογαριασμός), για την περίπτωση που ο φοιτητής έχει φύγει από την κατοικία της οικογενείας του για να σπουδάσει στην πόλη της σχολής του

Υποχρεώσεις/Δικαιώματα των φοιτητών που θα λάβουν την ενίσχυση:
Οι φοιτητές που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση οφείλουν να παρακολουθούν  τα τρέχοντα ακαδημαϊκά τους μαθήματα χωρίς διακοπή και να δίνουν τις αντίστοιχες εξετάσεις. Εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει να είναι σε θέσει να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές στο Ίδρυμα Οικογενείας Μακρυκώστα (απ’ ευθείας ή μέσω του Συλλόγου Κροκυλιωτών Ο Μακρυγιάννης).
Οι φοιτητές που θα λάβουν το συγκεκριμένο βοήθημα, διατηρούν το δικαίωμα να το διεκδικήσουν εκ νέου και την επόμενη χρονιά, υποβάλλοντας εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά τους, πλην αυτών που τεκμηριώνουν την καταγωγή τους από το Κροκύλειο. Προϋπόθεση είναι να αποδεικνύουν την πρόοδό τους από την λήψη του προηγούμενου βοηθήματος.
Σε περίπτωση επιλογής τους, να διαθέσουν εφόσον τους ζητηθεί, την σχετική με το Κροκύλειο έκθεση για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης www.krokilio.gr.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το Ίδρυμα μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα του υποψηφίου.
 
***

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
(Για το αρχείο doc της αίτησης απευθυνθείτε στο e-mail του Συλλόγου: krokilio.gr@gmail.com)

ΑΠΟ: .......................   
ΠΡΟΣ:  Macricostas Family Foundation

    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    …………./..../ 2022
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό) :
Ε-MAIL:
Τράπεζα & Αριθμός Λογαριασμού στο Όνομα του αιτούντα:


Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 σύμφωνα με τον οδηγό χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές μέλη του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης του Ιδρύματος Μακρυκώστα

Πανεπιστήμιο:
Κλάδος σπουδών:
Τυπική διάρκεια φοίτησης (4, 5 ή 6 έτη):
Έτος Εισαγωγής:
Μόρια που συγκέντρωσα κατά την εισαγωγή μου στη Σχολή:

Συνημμένα:
 1. Πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης για την τεκμηρίωση της καταγωγής ή αντίστοιχα έγγραφα
 2. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας ή βεβαίωση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βεβαίωση εγγραφής στη σχολή (πρωτοετείς φοιτητές)
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα Γονέων ή Κηδεμόνων και δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ε9
 4. Έκθεση σχετική με το Κροκύλειο
 5. Απόδειξη καταβολής συνδρομής μέλους και ιστοσελίδας στο Σύλλογο Κροκυλιωτών ή αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στο λογαριασμό του Συλλόγου Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης για τα έτη 2021 και 2022
 6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας φοιτητή (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή κάποιος λογαριασμός) εφόσον αυτή διαφέρει από τόπο κατοικίας της οικογενείας