Κοινωνικά
Προσφορά για τους σκοπούς του Συλλόγου
09/06/2022
Οι Γραβάνης Κώστας και Γραββάνης Βαγγέλης
προσέφεραν στο Σύλλογο Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης
το ποσό των 400€ για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τους ευχαριστεί θερμά!

***