Ειδήσεις
Ενημέρωση σχετικά με τα τέλη κοιμητηρίων
08/09/2022
Αγαπητοί χωριανοί,

σε συνέχεια της επικοινωνίας μας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στο χωριό θα ήθελα να ενημερώσω και τους υπόλοιπους χωριανούς μας για τη διακριτική και μη ισότιμη μεταχείριση του Δ. Δωρίδας και των οικονομικών υπηρεσιών του απέναντι σε κάποιους δημότες του.

Στις αρχές Αυγούστου του 2021 έλαβα από τον δήμο Δωρίδας ένα ειδοποιητήριο με το οποίο καλούμουν να καταβάλλω για πρώτη φορά τέλη κοιμητηρίου, για τα έτη 2019 και 2020, για έναν οικογενειακό τάφο που έχει η οικογένειά μου στο κοιμητήριο Κροκυλείου.

Ανατρέχοντας στους κανονισμούς του δήμου, βρήκα ότι υπήρξε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου(140/του 2012) για τα κοιμητήρια όπου στο άρθρου 26 αυτής διευκρινίζεται ο τρόπος απογραφής-καταγραφής των οικογενειακών τάφων στα κοιμητήρια του δήμου, ώστε να επιβληθεί σε όλους το αντίστοιχο ανταποδοτικό τέλος. Η προφορική ενημέρωση που είχα από τον πρόεδρο του χωριού, ήταν ότι ποτέ δεν συστάθηκε επιτροπή και ούτε καταγραφή έγινε. Πώς λοιπόν, ο δήμος προχώρησε στην απαίτηση του τέλους από ελάχιστους συγχωριανούς μου με αδιευκρίνιστα και αδιαφανή κριτήρια; (κανένας ¨αρμόδιος¨ υπάλληλος του δήμου δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση).

Σας ενημερώνω ότι δε διαφωνώ επί της ουσίας με την καταβολή των συγκεκριμένων ανταποδοτικών τελών (άλλωστε μιλάμε για κάποιο λογικό ποσό), αλλά ενίσταμαι για τη μη ισότιμη μεταχείριση των δημοτών εκ μέρους των υπηρεσιών του δήμου Δωρίδας. Μετά από μία σύντομη διερεύνηση που έκανα σε συγχωριανούς μου και συγγενείς που διαθέτουν οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο Κροκυλείου, διαπίστωσα ότι σε άλλους τρεις είχε σταλεί ανάλογη ειδοποίηση και σε 25 εξ αυτών δεν είχε σταλεί ούτε ειδοποίηση, ούτε γνώριζαν κάτι.

Στις 30 Αυγούστου υπέβαλα ένσταση στον δήμο - Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, με συγκεκριμένη πρόταση και πήρα απορριπτική απάντηση. Κατόπιν, επικοινώνησα και τηλεφωνικά με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του δήμου, κύριο Χασούρα και του επεσήμανα ότι ποτέ δεν αμφισβήτησα την ύπαρξη του οικογενειακού τάφου αλλά ενίσταμαι για τη μη ισότιμη μεταχείριση των δημοτών, όμως και πάλι δεν μου απάντησε. Του ζήτησα μάλιστα, να με ενημερώσει για τον συνολικό αριθμό των αντίστοιχων ειδοποιήσεων που έχουν σταλεί σε συγχωριανούς μου. Πέρα από τον αρνητισμό του εισέπραξα και απαξίωση του τύπου: «Τι θες και ανακατεύεσαι αφού είσαι υπόχρεος....»

Αναγκάστηκα λοιπόν να απευθυνθώ στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη ζητώντας τη βοήθειά τους ,αν κρίνουν ότι το αίτημα μου είναι λογικό και δίκαιο. Η βοήθειά τους ήταν ουσιαστική και αμέριστη και όπως θα διαπιστώσετε από τα επισυναπτόμενα έγγραφα ένιωσαν ίσως και οι ίδιοι την ¨απαξίωση ¨από το Δ. Δωρίδας και τις υπηρεσίες του. (Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Αικ. Μαλεβίτη, για τις ενέργειές της και για τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε στη διερεύνηση της υπόθεσής μου.)

Στις 20/04/2022 υποβάλλεται νέα ομαδική Α Ν Α Φ Ο Ρ Α – Ε Ν Σ Τ Α Σ Η – Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α προς το Δήμο Δωρίδας , την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας και το Συνήγορο του Πολίτη (Την αναφορά υπογράφουν πέντε από τους δεκαεννέα ¨επιλεγμένους ΄΄ χωριανούς μας –η οποία επισυνάπτεται.)

Πέρασε ένας χρόνος με το Δ.Δωρίδας να κωλυσιεργεί και τον κ. Χασούρα να επιμένει στην επίκλησή του περί "πιστής εφαρμογής" του «Κανονισμού Λειτουργίας του Δ. Δωρίδας (Απόφ.140/2012), που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει. Ο Κανονισμός ,τον οποίο επικαλείται και επισυνάπτουμε, αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά, στο άρθρο 26: «τη συγκρότηση επιτροπής με συγκεκριμένη σύνθεση» και στο άρθρο 30: « την απαραίτητη πλήρη απογραφή των υφιστάμενων τάφων-μνημείων και σύνταξη μητρώου τάφων, από τη συγκεκριμένη επιτροπή.»

Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειάς μας, ήταν:

1ον) Η με αρ.πρωτ:304910/36141/27-06-2022 τελική γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη που συστήνει την αναγκαιότητα της απογραφής. : «Ως εκ τούτου, καθίσταται απολύτως αναγκαία η υλοποίηση της απογραφής των τάφων, δεδομένου ότι, εάν δεν έχει προσδιοριστεί η φορολογητέα βάση, η εκτίμηση των εισπράξεων εκ μέρους του Δήμου δεν θα είναι ακριβής με αποτέλεσμα να πλήττεται η ανταποδοτικότητα των επιβαλλόμενων τελών/δικαιωμάτων." και

2ον) Η επισήμανση της αναγκαιότητας της απογραφής των τάφων στα κοιμητήρια του δήμου και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας (Α.Π:118548/27-07-2022) αλλά και η πιστή εφαρμογή της 140/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Β4Γ9Ω9Ζ-ΨΓΟ) «Κανονισμός Κοιμητηρίων Δ. Δωρίδος». Ο δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και συγκεκριμένα την παρ. 1α του άρθρου 86 του Ν.3463/2006.)

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι και το 2012 που συντάχθηκε και ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος κανονισμός, Δήμαρχος ήταν ο κ. Καπεντζώνης και Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου ο κ. Ζέτος. Οι ίδιοι είναι και σήμερα αυτοί που αποφάσισαν με προχειρότητα να τον "εφαρμόσουν". (Τα σχόλια δικά σας)

Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο Δ. Δωρίδας θα συμμορφωθεί με τις γνωμοδοτήσεις-συστάσεις των Αρχών ώστε να αποκατασταθεί η ίση και δίκαιη αντιμετώπιση των δημοτών- πολιτών από τις υπηρεσίες του δήμου Δωρίδας και να μην πλήττεται η ανταποδοτικότητα του τέλους .

Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίστηκε να συσταθεί η συγκεκριμένη τριμελής επιτροπή, όπως ορίζει τα άρθρο 26 του κανονισμού: 1) Πρόεδρος της επιτροπής, Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, 2) Ένα μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου και 3) ένα μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου ή ένας μόνιμος κάτοικος του χωριού.

Η επιτροπή αυτή θα φροντίσει για την απογραφή – καταγραφή όλων των υφιστάμενων οικογενειακών τάφων και στη δημιουργία μητρώου αυτών, σε γνώση όλων των δικαιούχων. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα του τέλους μιας και τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του κοιμητηρίου, όπως η καθαριότητα, η ασφαλτόστρωση του δρόμου για την ομαλή πρόσβαση και κυρίως η επέκτασή του. Η ανάγκη επέκτασης επισημάνθηκε από όλους μιας και η ψυχοφθόρος διαδικασία της εκταφής δεν θα γίνει αποδεκτή από κανέναν χωριανό μας. Σας ενημερώνω ότι στους ελλιπέστατους κατά τα άλλα βεβαιωτικούς καταλόγους του Δ. Δωρίδας για τα τέλη κοιμητηρίων αναγράφεται και η ημερομηνία εκταφής .........!!!!!!!

Για του λόγου το αληθές επισυνάπτω τα πρωτότυπα έγγραφα όπως δεσμεύτηκα και στη Γ.Σ. προς ενημέρωσής σας.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΙΤΣΑΣ