Κοινωνικά
Συνδρομές και εισφορές των μελών μας στο 2023
08/02/2024
Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε το πρόβλημα είσπραξης των συνδρομών του Συλλόγου από τα μέλη του, γεγονός που επιφέρει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Συλλόγου και αντιστοίχως στις δράσεις που αναπτύσσονται για το Κροκύλειο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλο και λιγότερα μέλη φροντίζουν για την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής του που είναι 10€/μέλος, ποσό το οποίο δεν είναι μεγάλο είναι όμως απολύτως απαραίτητο για τις δράσεις του Συλλόγου. 

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα μέλη να καταβάλουν την συνδρομή τους αλλά και προσφορές για τους σκοπούς του Συλλόγου, κρίθηκε αναγκαία η κοινοποίηση των ονομάτων και των ποσών όλων όσων στήριξαν τον Σύλλογο 2023.Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών ο Μακρυγιάννης τους ευχαριστεί όλους θερμά.
Θυμίζουμε πως ο ευκολότερος τρόπος για την ενίσχυση του Συλλόγου είναι μέσω του λογαριασμού του Συλλόγου που έχει στην ALPHA BANK με  IBAN: GR8401401400140002002010224