Αρχείο Ανακοινώσεων
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για στέγαστρο ταξί
19/04/2016
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΥΛΙΩΤΩΝ          
“Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ”  
 
ΛΕΩΦ.ΚΑΡΕΑ 106, 162 33 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.-Fax: 210-7654 555
Πληροφορίες: Ε. Γραββάνης τηλ.6977305956

 
Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Με την από 23-03-2016 συνεδρίασή του, το ΔΣ του Συλλόγου Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης» αποφάσισε την ένταξη του παλαιού ταξί – αντίκα του Αναστασίου Μπούτσικου  στα εκθέματα του μουσείου. Για το λόγο αυτό αποφάσισε την μεταφορά του στο προαύλιο, δεξιά του Σχολείου στην περιοχή της λεύκας.

Προκειμένου να προστατευτεί και να αναδειχθεί το έκθεμα όπως του αξίζει, είναι αναγκαία η κατασκευή ενός στεγάστρου. Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολάβους του χωριού ή της περιοχής μας να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 25 Απριλίου και ώρα 12:00 στον εκπρόσωπο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Κώστα Αυγερόπουλο που θα τις συγκεντρώσει για λογαριασμό του Συλλόγου και θα τις αποστείλει στο ΔΣ ταχυδρομικά.

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν τιμή (χωρίς ΦΠΑ) για την κατασκευή ξύλινου στεγάστρου με κεραμοσκεπή. Το στέγαστρο θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χωριού. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες που θα υπερκαλύπτουν όλο το ταξί (ενδεικτικά 6mx4m με έξι υποστηλώματα).
Ο εκπρόσωπος του Τοπικού θα βρίσκεται για το σκοπό αυτό στο κοινοτικό κατάστημα την Δευτέρα 25 Απριλίου από 11:00-12:00π.μ.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Γεν. Γραμματέας        Ο Πρόεδρος

        
Ασπασία Τριανταφύλλου        Γραββάνης Ευάγγελος