Αρχείο Ανακοινώσεων
Ανακοίνωση για το κοιμητήριο
30/10/2017
Παρακαλούνται όσοι έχουν την ευθύνη για την συντήρηση των μνημάτων που βρίσκονται στο κοιμητήριο Κροκυλείου, να μεριμνήσουν για την καθαριότητά τους προκειμένου να διευκολυνθεί η απογραφή τους.
Για τυχόν απαραίτητες εργασίες, ενημερώστε τον Εκπρόσωπο της Κοινότητας κ. Κώστα Αυγερόπουλο στο τηλ. 6974158739.