Αρχείο Ανακοινώσεων
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
18/02/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κροκυλιωτών «Ο Μακρυγιάννης», καλεί σύμφωνα με το καταστατικό του, όλα τα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 το πρωί στη στέγη του Συλλόγου, Λεωφόρο Καρέα 106.
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνει:
•    Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του έργου 2017, του Διοικητικού Συμβουλίου,
•    Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση πεπραγμένων
•    Ενημέρωση των μελών και συζήτηση για τον σχεδιασμό δράσεων το επόμενο έτος
Μετά την Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί η κοπή της Βασιλόπιτας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Γεν. Γραμματέας, Τριαντόπουλος Μάκης
Ο Πρόεδρος, Γραββάνης Βαγγέλης