Αρχείο Ανακοινώσεων
Βοήθημα σε Κροκυλιώτες σπουδαστές για μεταπτυχιακά εντός Ελλάδας
12/04/2018
Όπως είναι γνωστό το Ίδρυμα Τσώρη χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε παιδιά καταγόμενα από Κροκύλειο ή Πενταγιού για μεταπτυχιακές σπουδές αποκλειστικά στο εξωτερικό. Αυτό προκύπτει τόσο από την διαθήκη του δωρητή (δεν υπήρχαν εξάλλου τότε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα), όσο και από το καταστατικό του Ιδρύματος και είναι πάρα πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να αλλάξει. Το τονίζουμε αυτό, γιατί κάθε χρόνο γινόμαστε αποδέκτες της απογοήτευσης αρκετών παιδιών που αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να πάρουν υποτροφία από το Ίδρυμα Τσώρη για σπουδές εντός της Ελλάδας.

Δεδομένου όμως ότι στη χώρα μας γίνονται πλέον πολλά αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα, κάναμε την πρόταση στο Ιδρύμα οικογενείας Μακρυκώστα, να διερευνηθεί αρχικά το ενδιαφέρον που υπάρχει από Κροκυλιώτες για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού στο τρέχων ακαδημαϊκό έτος καθώς και στο επόμενο. Ο κ. Ντίνος Μακρυκώστας συμφώνησε και μας ενθάρρυνε να δουμε πόσα άτομα μπορεί να ενδιαφέρει ένα τέτοιο βοήθημα ώστε στη συνέχεια να καθοριστούν τα κριτήρια με τα οποία θα χορηγηθεί καθώς και το ύψος αυτού.

Έτσι, για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όσους σπουδαστές κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό εντός Ελλάδας στο ακαδημαικό έτος 2017-18 ή προγραμματίζουν να ξεκινήσουν στο ακαδημαικό έτος 2018-19, να αποτείλουν e-mail στο Σύλλογο με τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, τίτλος πτυχίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), τίτλος μετεπτυχιακού, τόπος κατοικίας και μεταπτυχιακού καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Στη συνέχεια θα ενημερωθεί το ίδρυμα Μακρυκώστα για το ενδιαφέρον ώστε να καθοριστεί το οικονομικό βοήθημα και να δημιουργηθεί μία επιτροπή που θα συντάξει την προκύρηξη με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι και θα επιλέξει τους δικαιούχους.

Παρακαλούμε τους Κροκυλιώτες να ενημερώσουν και άλλους για την παρούσα ανακοίνωση, αλλά και να τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές να μας στείλουν τα στοιχεία μέχρι τις 20-04-2018 στο krokilio.gr@gmail.com.