Αρχείο Ανακοινώσεων
Ξενάγηση στη νέα πτέρυγα Ιωάννης Μακρυγιάννης της Γενναδείου
30/06/2018
Ο Σύλλογος Κροκυλιωτών Ο Μακρυγιάννης

προσκαλεί τα μέλη του,
την Πέμπτη 12 Ιουλίου και ώρα 18:00,
να ξεναγηθούν στην έκθεση "Ιωάννης Μακρυγιάννης. Ζωντανή έκφραση"

για να δουν από κοντά τους 24 εμβληματικούς πίνακες που ο Μακρυγιάννης ανέθεσε στους λαϊκούς ζωγράφους Παναγιώτη και Δημήτριο Ζωγράφο και «εξιστορούν» επεισόδια από την Επανάσταση του 1821.

Η έκθεση φιλοξενείται στη νεά πτέρυγα ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ της Γενναδείου Βιβλιοθήκης
που ανεγέρθηκε από το Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
με την γενναία υποστήριξη του Ιδρύματος Οικογενείας Μακρυκώστα.
(Κωνσταντόνος, Marie και Γιώργος Μακρυκώστας)

Η ξενάγηση είναι μία ευγενική προσφορά της Διευθύντριας της βιβλιοθήκης Μαρίας Γεωργοπούλου.

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Σουηδίας 61, Αθήνα 106 76