Παζάρι

Οι γυναίκες του Κροκυλείου δραστηριοποιούνται, δημιουργούν και ενισχύουν τον Σύλλογο. Ο θεσμός του παζαριού που ξεπήδησε μέσα από τα Μακρυγιάννεια και η λειτουργία του καθιερώθηκε σε ετήσια βάση.

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ