Ειδήσεις
2η ενημέρωση σχετικά με τα τέλη κοιμητηρίων
27/07/2023
Αγαπητοί χωριανοί,

στο ενημερωτικό μου άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 08/09/2022 στην ιστοσελίδα του συλλόγου σχετικά με τα τέλη κοιμητηρίων, αποδεικνυόταν η διακριτική και μη ισότιμη μεταχείριση του Δ. Δωρίδας και των οικονομικών υπηρεσιών του απέναντι σε κάποιους δημότες του, αλλά και η προχειρότητα με την οποία προσπάθησε να εφαρμόσει τις αποφάσεις του.

Σήμερα μετά από σχεδόν ένα χρόνο αποδεικνύεται περίτρανα για άλλη μία φορά (και από τα επισυναπτόμενα έγγραφα) η απαξίωση του Δ. Δωρίδας, όχι μόνο προς τους δημότες του αλλά και προς την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς και την αποκεντρωμένη διοίκηση Στερεάς Ελλάδος (αρ. πρωτ. 133306/30-09-22).

Για έναν ολόκληρο χρόνο ο δήμος Δωρίδας δεν έκανε απολύτως τίποτα σύμφωνα με την αρ.πρωτ:304910/36141/27-06-2022 τελική γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη που συστήνει την αναγκαιότητα της απογραφής: «Ως εκ τούτου, καθίσταται απολύτως αναγκαία η υλοποίηση της απογραφής των τάφων, δεδομένου ότι, εάν δεν έχει προσδιοριστεί η φορολογητέα βάση, η εκτίμηση των εισπράξεων εκ μέρους του Δήμου δεν θα είναι ακριβής με αποτέλεσμα να πλήττεται η ανταποδοτικότητα των επιβαλλόμενων τελών/δικαιωμάτων.» Ενώ καμία ενέργεια δεν πραγματοποιήθηκε αναφορικά και με την επισήμανση της αναγκαιότητας της απογραφής των τάφων στα κοιμητήρια του δήμου και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας (Α.Π:118548/27-07-2022) αλλά και την πιστή εφαρμογή της 140/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Β4Γ9Ω9Ζ-ΨΓΟ) «Κανονισμός Κοιμητηρίων Δ. Δωρίδος». (Ο δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και συγκεκριμένα την παρ. 1α του άρθρου 86 του Ν.3463/2006.)
(Εδώ αξίζει να σημειώσουμε – υπενθυμίσουμε ότι και το 2012 που συντάχθηκε και ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος κανονισμός, Δήμαρχος ήταν ο κ. Καπεντζώνης και Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου ο κ. Ζέτος. Οι ίδιοι είναι και σήμερα αυτοί που αποφάσισαν με προχειρότητα να τον "εφαρμόσουν". (Τα σχόλια δικά σας)

Ο Δ.Δωρίδας απαξιεί και αποφεύγει να απαντήσει στα επίμονα ερωτήματα της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη (αρ. πρωτ. 304910/15125/25-03-2023). Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με την νομική σύμβουλο του Συνηγόρου του Πολίτη, κυρία Μαλεβίτη (Οι ενέργειές της αφορούν και τους υπόλοιπους χωριανούς μας που υπέβαλαν ομαδική αναφορά, απλώς η δική μου προηγήθηκε χρονικά) με πληροφόρησε ότι μετά τις συνεχείς οχλήσεις της, ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου την ενημέρωσε ότι ο Δ. Δωρίδας δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην επιβεβλημένη απογραφή των υφιστάμενων τάφων λόγω φόρτου εργασίας και των υποστελεχωμένων υπηρεσιών του. Αναγνωρίζει βέβαια την ανάγκη της απογραφής γιατί πλήττεται η ανταποδοτικότητα και για αυτό ο δήμος προσανατολίζεται (άκουσον άκουσον) να απευθυνθεί-να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, να πληρώσει δηλαδή κάποιον «άσχετο»( ιδιώτη-εταιρεία) για να κάνει την απογραφή. Κατά τα άλλα ο κύριος Χασούρας επικαλείται την πιστή τήρηση του κανονισμού, στον οποίον ορίζεται ξεκάθαρα η σύσταση της επιτροπής με συγκεκριμένα μέλη (πρόεδρος τοπικής κοινότητας, μέλος συλλόγου και μέλος εκκλησιαστικού συμβουλίου) που μπορούν και γνωρίζουν καλύτερα τους δικαιούχους κάθε χωριού.

Η ανάγκη σύστασης της επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό, επισημάνθηκε και στην περσινή Γ.Σ.του Συλλόγου ώστε να φροντίσει για την απογραφή – καταγραφή όλων των υφιστάμενων οικογενειακών τάφων και στη δημιουργία μητρώου αυτών, σε γνώση όλων των δικαιούχων. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα του τέλους μιας και τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες του κοιμητηρίου, όπως η καθαριότητα, η ασφαλτόστρωση του δρόμου για την ομαλή πρόσβαση και κυρίως η επέκτασή του. Η ανάγκη επέκτασης επισημάνθηκε από όλους μιας και η ψυχοφθόρος διαδικασία της εκταφής δεν θα γίνει αποδεκτή από κανέναν χωριανό μας. Σας ενημερώνω ότι στους ελλιπέστατους βεβαιωτικούς καταλόγους (μόνο 19 επιλεχθέντων χωριανών μας) του Δ. Δωρίδας για τα τέλη κοιμητηρίων αναγράφεται και η ημερομηνία εκταφής .........!!!!!!!

Αυτή λοιπόν η δημοτική αρχή που δεν τηρεί τις αποφάσεις και τους κανονισμούς που η ίδια ψήφισε, που απαξιώνει τους δημότες της και τις ανεξάρτητες και εποπτεύουσες αρχές και αδιαφορεί για τις γνωμοδοτήσεις τους, ζητά για τέταρτη τετραετία την ψήφο μας, υποστηρίζοντας ότι θα λύσει τα μεγάλα προβλήματα του δήμου μας και κυρίως της ξεχασμένης Δ.Ε. Βαρδουσίων.

Προς ενημέρωση και προβληματισμό!!!!

Γρηγόρης Κρίτσας