Ειδήσεις
3η ενημέρωση σχετικά με τα τέλη κοιμητηρίων
24/10/2023
Αγαπητοί χωριανοί.

Σε συνέχεια των ενημερωτικών μου άρθρων που δημοσιεύτηκαν στις 08/09/2022 και 27/07/2023 στην ιστοσελίδα του συλλόγου σχετικά με τα τέλη κοιμητηρίων σας επισυνάπτω την «θλιβερή» απάντηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου όπου αποδεικνύεται ολοφάνερα η διακριτική και μη ισότιμη μεταχείριση του Δ. Δωρίδας και των οικονομικών υπηρεσιών του απέναντι σε κάποιους δημότες του, αλλά και η προχειρότητα με την οποία προσπάθησε να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Αναφέρει: «Για τα έτη 2021 και 2022 θα εκδώσουμε βεβαιωτικούς καταλόγους «τελών Νεκροταφείων» με τα όποια στοιχεία συγκεντρώνουμε (όπως άλλωστε και μέχρι τώρα) κατ΄ εφαρμογήν των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ..»
Επίσης σε αυτή περιγράφει την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι υπηρεσίες του δήμου ( Η μεγάλη αποδυνάμωση της Διεύθυνσής μας και γενικότερα η έλλειψη προσωπικού δεν επαρκεί ούτε για τις καθημερινές συναλλαγές και διεκπεραιώσεις) .

Οι αριθμοί μιλούν: Στο κοιμητήριο Κροκυλείου, βεβαιώθηκαν, μέχρι στιγμής, τέλη μόνο σε δεκαεννέα ‘’επιλεχθέντες’’ δικαιούχους σε ένα σύνολο διακοσίων και πλέον, με αδιαφανή και αδιευκρίνιστα κριτήρια. Σίγουρα αν στο σύνολο αυτών υπάρξουν και 10-15 εγκαταλειμμένοι τάφοι ή αγνώστου δε θα επηρεάσουν ούτε την ανταποδοτικότητα ούτε τη μη ισότιμη μεταχείριση, όπως τώρα. Όσο δε για την επιστολή (με τους λογαριασμούς ύδρευσης) με την οποία θα ζητούνται στοιχεία, είναι μάλλον απίθανο να βοηθήσει. Τέλος γράφει: «Ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία αναζήτησης εξωτερικού συνεργάτη (εταιρία από την ελεύθερη αγορά) για την καταγραφή και συγκέντρωση στοιχείων». Να πληρώσει δηλαδή κάποιον «άσχετο» για να κάνει την απογραφή, ενώ στον κανονισμό ορίζεται ξεκάθαρα η σύσταση επιτροπής με συγκεκριμένα μέλη (πρόεδρος τοπικής κοινότητας, μέλος συλλόγου και μέλος εκκλησιαστικού συμβουλίου) που μπορούν και γνωρίζουν καλύτερα τους δικαιούχους κάθε χωριού.  Κατά τα άλλα ο κύριος Χασούρας επικαλείται την πιστή τήρηση του κανονισμού. 

Η συγκεκριμένη επιστολή μου κοινοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου και με προκάλεσε να επικοινωνήσω εκ νέου και με το Συνήγορο του Πολίτη, αλλά και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας. Έτσι κοινοποιήθηκαν εκ νέου στο Δ. Δωρίδας τα παρακάτω έγγραφα με ταυτόσημη γνωμοδότηση- σύσταση (Τα επισυνάπτω):

1o) Το με Αρ.Πρωτ.: 304910/47024/01-10-2023 του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ : «θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των υπ΄αριθμ.140/12 (άρθρα 26 και 30) και 200/2013 (θέμα 19) αποφάσεων του δημοτικού σας συμβουλίου, αρμόδιο όργανο για την απογραφή και σύνταξη μητρώου τάφων είναι οι Τριμερείς Επιτροπές Κοιμητηρίων, των οποίων τα μέλη ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Συνεπώς, η απογραφή αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Επιτροπών αυτών, η παράλειψη σύστασης των οποίων έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει διαπιστωθεί πρόοδος στη διευθέτηση του υπό εξέταση ζητήματος, πολλώ δε μάλλον να μη διασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση των υπόχρεων προσώπων.
Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας με σκοπό την επίλυση του χρονίζοντος πλέον ζητήματος. Και

2o)To με Αρ.Πρωτ.: 68455-03/10/2023της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ «Κατόπιν του με Α.Π.304910/47024/1-10-2023 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτό»

Δίνεται μια τελευταία ευκαιρία στον απερχόμενο Δήμαρχο να εφαρμόσει επιτέλους τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και τον κανονισμό που ο ίδιος συνέταξε και ψήφισε.

Εύχομαι και ελπίζω ότι η νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή θα τηρεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και τους κανονισμούς, δεν θα απαξιώνει τους δημότες της και τις ανεξάρτητες και εποπτεύουσες αρχές και δεν θα αδιαφορεί για τις γνωμοδοτήσεις τους.

Γρηγόρης Κρίτσας